Familjevistelse på Ågrenska

Skynda, skynda! Det finns plats för fler familjer men det är hög tid att anmäla sig. All info finns här.

Covid-19 och EB

DEBRA International har tagit fram en informationsfolder som handlar om hur man ska hantera EB och coronaviruset. Riktlinjerna är framtagna av ett antal experter inom EB och går igenom riskgrupper, rekommendationer och allmän information om covid-19. Hela texten är på engelska.

Enligt texten i foldern så anses de med en allvarligare typ av EB ha en hög risk att få svåra symtom om de drabbas av covid-19. Detta beror på att de redan står inför flera svårigheter såsom anemi, undernäring, kroniska sårinfektioner och förlust av hudbarriärer som äventyrar immunsystemet.

Bästa rådet för alla är att undvika att bli smittad.

På gång

  • EB-föreningen har Swish:
    123 546 79 23
  • Ett nytt nummer av Debrabladet landade i varje medlems postlåda före sommaren. Och det var inte vilket nummer som helst, det var nämligen det sista tryckta numret. I fortsättningen är planen att Debrabladet ska skickas ut digitalt.
  • Familjevistelse på Ågrenska 14–18 december
  • Fjärilsprodukter till försäljning
  • Ladda ner EB-föreningens broschyr som pdf

Klicka här för info om hur du blir medlem!

Följ oss

Här skulle ditt företag kunna synas. Kontakta
martina.mellin@gmail.com för mer info.