Gåvor till EB-fonden

Sätt in din gåva på PlusGiro 417 60 55-4 eller skicka den till Swish 123 546 79 23 och märk insättningen EB-fonden.

Vi vill varmt tacka för alla bidrag som redan kommit in från givmilda människor nära och långt borta. Alla gåvor tas emot med stor tacksamhet!

Önskar du ett minnesdokument för din gåva? Kontakta Jurate Lucht.