Styrelsen

Från vänster: Tove Bruce, Martina Mellin, Mia Werkentoft, Malin Netz, Agneta Olsson, Iwona Höglund, Akvile Drungaite, Malin Ekunger. På bilden saknas Annika Håkansson och Ruth Winblad.

Styrelsen består av:

Malin Netz

ordförande
070-314 60 48
malin.ch.net@gmail.com

Iwona Höglund

vice ordförande
070-402 89 52
iwona.hoglund@gmail.com

Malin Ekunger

sekreterare och redaktör för Debrabladet
m_ekunger@hotmail.com

Martina Mellin

kassör
martina.mellin@gmail.com

Annika Håkansson

ledamot
076-224 72 46
annikaonkan@hotmail.com

Mia Werkentoft

ledamot
yvesmia@hotmail.com

Akvile Drungaite

ledamot
a.drungaite@gmail.com

Tove Bruce

suppleant
tove.bruce@gmail.com

Agneta Olsson

suppleant
lisbet.age@spray.se

Ruth Winblad

suppleant
ruth.winblad@gmail.com

Är du intresserad av styrelsens arbete?

Varmt välkommen att höra av dig till någon av oss!