Simplex

Simplex är den vanligaste formen. Uppskattningsvis 70 procent av de som lever med EB har simplex. De flesta ärver sjukdomen dominant, det vill säga att en av föräldrarna har sjukdomen.

Blåsorna finns i överhudens nedre skikt och de ger inga ärr. Blåsorna uppstår oftast främst i handflator och på fotsulor, men flera olika former finns och vissa har mer utbredd blåsbildning. Hos de flesta av barnen kommer blåsorna när de börjar krypa eller gå. Särskilt fötterna kan få upprepad blåsbildning som kan utvecklas till kraftiga och ömmande förhårdnader (hyperkeratoser). Ungefär hälften med simplexformen har en lindrig variant med så kallade sommarblåsor. Sannolikt är denna form ibland så lindrig att den inte blir korrekt diagnostiserad som epidermolysis bullosa. De flesta med simplexformen försämras av värme och fotsvett, och det är därför viktigt att tänka igenom val av skor och strumpor.

Exempel på undergrupper av simplex: Weber-Cockayne, Dowling-Meara, Kallin Syndrome, EB simplex med muskeldystrofi.